logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla uczestników

UWAGA!!!
Egzamin z modułu "Usługi w sieciach (...)" odbędzie się:
- w dniu 18.05 dla grup I i II
- w dniu 25.05 dla grupy III.

UWAGA!
Egzamin z Modułu "Grafika menedżerska i prezentacyjna" odbędzie się:
- w dniu 10.04 o godz. 8:00 dla grupy III,
- w dniu 10.05 o godz. 15:00 dla grupy I i II.


UWAGA!
Poniżej przedstawiamy informacje nt egzaminu z Modułu "Przetwarzanie tekstów":
- grupa I i II: egzamin odbędzie się w dniu 29.03.2014r. o godz. 8:00,
- grupa III: egzamin w dniu 5.04.2014r. o godz. 10:00UWAGA UCZESTNICY i EDYCJI SZKOLENIA!

w dniu 31 marca 2014 roku w budynku Bibliteki Głównej o godzinie 18:00 nastąpi oficjalne zakończenie szkolenia.
W tym dniu rozdane zostaną zaświadczenia i certfikaty ECDL START.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!.

UWAGA!!
W dniu 6.04.2014 roku odbędzie się egzamin z  Modułu "Arkusze kalkulacyjne":
- dla grup I i II o godzinie 8:00.
- dla grupy III - o godzinie 9:00.
Informujemy, iż egzamin z Modułu "Usługi w sieciach informatycznych" odbędzie się w dniu 1 marca br.:
- grupa I i II: godzina 9:00
- grupa III: godzina 10:30.